سه قتل ناموسی در کمتر از یک ماه

هنوز خردادماه به پایان نرسیده که سومین مورد رسانه‌ای شده از قتلهای ناموسی در این ماه با واکنش گسترده‌ی افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.در یکم خردادماه، دختر ۱۴ ساله‌ی تالشی، رومینا اشرفی، در روستای سفیدسنگان لمیر، به دست پدرش با داس به قتل رسید. قتل او زمانی رخ داد که رومینا […]

هنوز خردادماه به پایان نرسیده که سومین مورد رسانه‌ای شده از قتلهای ناموسی در این ماه با واکنش گسترده‌ی افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.در یکم خردادماه، دختر ۱۴ ساله‌ی تالشی، رومینا اشرفی، در روستای سفیدسنگان لمیر، به دست پدرش با داس به قتل رسید. قتل او زمانی رخ داد که رومینا پس از پنج روز فرار با بهمن خاوری، خواستگارش، از سوی پلیس آستارا بازداشت و با دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل داده شده بود.

پس از آن، ۲۵ خردادماه، در آبادان، فاطمه برحیِ ۱۹ ساله توسط حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، سر بریده شد.در شامگاه دوشنبه ۲۶ خرداد، یک روز پس از سر بریده شدن فاطمه برحی، در کرمان، ریحانه عامریِ ۲۵ ساله با ضربات تبر پدرش کشته شده است.